- Rozwój działu badawczo-rozwojowego w firmie Biofarm Sp. z o.o. przez zakup aparatury na cele badawcze -